#SpiritOfYouth / Beogradska ulica mladih


nastavi tradiciju


Beogradska ulica mladih

Ovaj projekat bazira se na radu sa decom mlađeg školskog uzrasta kod koje, osim zdravih navika i sportskog duha stavljamo akcenat i na podsticanje socijalizacije. Kroz niz organizovanih radionica radi se na osećaju za timski rad i kreativnost kod deteta. Sam projekat, kao i njegovu realizaciju, izvršavaju stručni animatori, studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Učiteljskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka – smer za socijalni rad. Deci se kroz aktivno učešće u ovom projektu unapređuju motoričke, intelektualne i razne druge sposobnosti. Dugoročni cilj projekta je, zapravo, podsticanje dece da izrastu u ljude sa zdravim sportskim navikama i razvijenom društvenom svešću.


#NastaviTradiciju
Pratite nas
     
 

Kontakt

Pišite nam


Adresa

Blagoja Parovića 156
11030 Beograd,
Srbija
 

Pratite nas