Društvena odgovornost


Društveno-odgovorni rad je retkost kada je reč o organizacijama koje nisu humanitarne po svojoj prirodi osnivanja. Mi smo na stubovima navedenog rada i nastali, te smo se odlučili da plemenite akcije pokrećemo i završavamo u skladu sa trenutnim mogućnostima. U prethodnim godinama realizovali smo sledeće projekte:


nastavi tradiciju

 
#NastaviTradiciju
Pratite nas
     
 

Kontakt

Pišite nam


adresa

Blagoja Parovića 156
11030 Beograd,
Srbija
 

Pratite nas